unitamanah

Apa itu Unit Trust? Selamatkah?

Apa itu Unit Trust? Selamatkah?

- Pelaburan secara berjemaah/kolektif ke dalam suatu tabung dan diuruskan Fund Manager profesional.

- Fund Manager/Syarikat Unit Trust(*UTMC*) dipantau oleh *Suruhanjaya Sekuriti(SC) Malaysia*.

- Fund Manager/Syarikat Unit Trust dibenar operasi oleh *Bank Negara Malaysia* & *Kementerian Kewangan*.

- Fund Manager melabur wang anda dengan kebenaran dan kelulusan *Trustee* yang dilantik.

- UT Islamik diiktiraf dan diaudit secara berkala oleh *Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti*